LIDAR

2017

DTM - lidar - 1m

2016

AGL - DTM - DSM - lidar

DMR - batimetrija

DMR - batimetrija

DTM - lidar

2015

DTM - lidar

DMV - lidar

DTM - lidar

oblak točk - intensity - lidar

DTM - lidar

2014

DTM - lidar

DTM - lidar

DTM z zgradbami - lidar

2012

Transport sedimentov - monitoring rinjenih plavin na reki Dravi

DTM - lidar

Poplavna linija reke Drave med Labotom in Središčem ob Dravi

2011

DMR model terena